Our Story, Learning from Faliure …

Hello User not found , We hope you are enjoying our site.

So we’ve founded the Kalmar back in 2017, In a mission to make learning easy, quick, and sociable. We built this platform from the ground up to accomadate the needs of teachers and students alike, and we are commited to providing an easy solution for asking and answering questions in any topic imaginable.

Let’s learn together, Kalmar team.

מי אנחנו? אנחנו צוות הקלמ”ר
לפני ארבע שנים יצאנו למסע בשאיפה לשנות את העתיד, כחלק מתוכנית כלל ארצית העוסקת ביזמות חברתית הנקראת “ישראל 2048” בה היינו צריכים לפתור ולהביא רעיונות לשיפור החברה הישראלית בהימלאה 100 שנה.

אנחנו כתלמידים מכירים בקושי של למידה עצמאית, וחשבנו לעצמינו- “איך נוכל לגרום למהפכה בעולם השיעורים הפרטיים?”
האתר עבר שינויים רבים לאורך השנים, כול פעם עם רעיון חדש לשיפור הרעיון המקורי.

המסע שלנו התחיל בהכרה בצורך הקיומי: קשיים בלמידה ופתרונות לא ריאליים לכך, ועל כן
חשבנו לעצמינו: “כיצד נוכל לגרום למהפכה בעולם השיעורים הפרטיים?”
צוות קלמ”ר מציע בפני קהל התלמידים שירות אינטרנטי לחיזוק החומר הלימודי באופן נגיש
ויעיל, תוך שימוש בפלטפורמה שלא נעשתה עד כה, ובחינם!
צוות הקלמ”ר מייחל ושואף להרחבת הפלטפורמה, להשרישה במוקדים רבים, ופיתוח הרעיון
לאופקים חדשים.

צוות הקלמר רוצה ומקווה להרחיב את הפלטפורמה הזו לעוד בתי ספר ,להשיג מורים או תלמידים מכל קצוות הארץ שיוכלו ללמד תלמידים שזקוקים לעזרה בלמידה, במיוחד עכשיו בזמנים הקשים של נגיף הקורונה. הקלמר רוצה לעזור לכל התלמידים אשר יזדקקו לעזרה או לשיעור פרטי ולספק את השיעורים בחינם.